1 – Germany

Berlin - Bundestag
Berlin - East side gallery
Berlin - East side gallery
Berlin - East side gallery
Berlin - Alexanderplatz
Berlin
Berlin - Grosser Tiergarten
Berlin - Siegessäule
Berlin - Denkmal sowjetische Soldaten
Berlin - Brandenburger Tor
Berlin - Szenenaufbau für Cobra 11
Berlin
Berlin
München - KZ Dachau
München - KZ Dachau